Äntligen en skola igen i Vitådalen – 17 augusti 2022 öppnar Vitådalens skola!

 

Vi ser väldigt mycket fram emot att få välkomna era barn till oss i augusti. I detta brev vill vi informera om vår verksamhet samt även ge er information om hur ni gör för att göra ett skolval och placera ert/era barn hos oss.

 

Vi kommer att ha två st informationsmöten där vi vill träffa er för att svara på alla frågor som kan uppkomma!


14 mars klockan 18,30 i Folkets hus, Jämtön

17 mars klockan 18,30 i Vitåskolan, Vitå

 

På dessa möten kommer vi från styrelsen samt vår nya rektor att medverka för att kunna svara på era frågor om verksamheten och den planerade skolstarten. Vi önskar att ni tar er tid att komma på ett besök! Vi bjuder på fika och en pratstund!

 

 

Vi vill även med detta brev ge er lite grundläggande information.

 

Skolskjuts kommer vi naturligtvis att erbjuda. Elever boende uppströms i Vitådalen kommer kunna åka till och från skolan med befintlig linjetur. Denna skolskjuts söks via kommunen precis som vid kommunal skola. Eleverna boende nedströms i Vitådalen, dvs från skolan och ner till Rörbäck, kommer vi ordna skolskjuts för i egen regi. Två minibussar kommer köpas in och användas till skolskjutsen. En bonus med att ha dessa minibussar tillgängliga övrig tid är att dom kan nyttjas för att göra utflykter och när vi ska åka till Råneå för simundervisning, biblioteksbesök mm.

 

Skolledning/Personal - vi har rekryterat en rektor och hon heter Petra Irebjörk och har tidigare jobbat på Vitåskolan. Hon ser mycket fram emot att börja jobba i Vitådalens skola och hälsar att hon helst hade velat börja redan nu. Vi har även klart med en lärare – Louice Rönnbäck. Vi kommer att rekrytera två lärare till samt en fritidspedagog. När skolan år 2 kommer vara fullskalig och ha en årskurs 6 så kommer ytterligare en till lärare att rekryteras.

 

Försäkring - era barn kommer omfattas av kommunens skolförsäkring, dvs på samma sätt som när de gått i kommunal skola. Försäkringen gäller heltid (dygnet runt), d.v.s. barnen är försäkrade på väg till och från skolan, under skoltid/fritidstid men även utanför skoltid. Försäkringsgivare är Protector försäkring. För mer information, se https://www.lulea.se/utbildning--forskola/forsakringar.html

 

Elevhälsa - kommer vi självklart att ha! Elevhälsan består av skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolläkare, psykolog. Elevhälsan är ett kontinuerligt arbete där lärarlag och huvudman (Vitådalens skola ekonomiska förening) jobbar tillsammans med elevhälsoteamet. Elevhälsan handlar lika mycket om förebyggande arbete och är inte bara någonting som kommer in om något händer.

 

Fritids/Pedagogisk omsorg - Förutom skola så öppnar vi också ett fritids i Vitå som kommer finnas i skolans lokaler. Redan idag bedriver vi pedagogisk omsorg vid vår verksamhet i Jämtön och den kommer naturligtvis fortsatt vara kvar. Elever som går på den pedagogiska omsorgen kommer att åka mellan Jämtön och Vitå med vår skolskjuts.

 

Profilering - Vi tänkte även kort få berätta om vår profilering vilken är natur- och friluftsliv samt entreprenörskap. Vi arbetar med och om vår natur och närmiljö. Vi följer årstidernas växlingar och använder vår närmiljö som ett andra klassrum. Självklart följer vi skolans läroplan och de riktlinjer som finns runt att driva en skola, men vi gör det på vårt sätt. Vår profilering mot entreprenörskap innebär att vi strävar efter att stötta eleverna så de kan bli våra framtida entreprenörer och företagare.

 

 

Och slutligen, det viktigaste. Vad behöver ni som vårdnadshavare göra för att placera ert/era barn hos oss?

 

1.      Ni behöver skicka in en ansökan till oss på den blankett som bifogas detta brev. Fyll i den (en blankett per barn) och skicka den per mejl eller post till oss.

·        E-post - info@vitadalensskola.se

·        Postadress – Antagning VSEF
                        C/O C.Andersson
                       Öberget 26, 955 96 Vitå

 

2.      När ert barn blir antaget till Vitådalens skola kommer vi att meddela kommunen detta. Kommunens centrala antagning kommer då att ta kontakt med er som vårdnadshavare för att bekräfta att ni önskar byta till Vitådalens skola. Innan detta är bekräftat av er kommer ert barn att ha kvar sin placering i den kommunala skolan.


Har ni barnen placerade hos annan fristående aktör måste ni själva anmäla om utskrivning hos den aktören. Vi från VSEF kan självklart vara behjälpliga!


Ert barn är ALLTID garanterad en plats i den kommunala skolan om ni i ett senare skede skulle ångra er.

 

Sista dag för att ansöka om plats är Söndagen 2022-04-03. Detta datum är för att vi ska kunna planera skolstarten så bra som möjligt! Det kommer självklart vara möjligt att ansöka senare än detta också men för att bereda oss den bästa möjligheten att planera en så bra skolstart som möjligt ber vi er att ansöka så fort ni kan!

 

Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss. Ni når oss på ovanstående mejl eller ring någon av oss.

 

·        Emil Modig 073-028 49 49

·        Ida Jonsson 073-844 76 72

·        Cecilia Andersson 070-223 8594

 

                          

 

Varmt välkomna till Vitådalens skola!