top of page

Värdegrund och ledord


Trygghet I Jämtöns förskola ska barn, vårdnadshavare och personal känna trygghet och tilltro. Vi arbetar efter Jämtö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling, som är en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet. Alla på Jämtöns förskola ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Vi utmanar barnen att prova på och undersöka omvärlden på ett lustfyllt sätt efter sina egna förmågor, intressen och behov. Att vara trygg handlar för oss om att någon ser mig, att jag tillåts undersöka, att någon tror på mig, att jag får den kärlek och omsorg jag behöver, att jag tillåts visa mina känslor. -JA! Jag Kan!”

 

Glädje Det ska vara roligt för barn, vårdnadshavare och personal att komma till förskolan. Vi är en mötesplats där grunden för ett livslångt lärande sker, där man kan skratta och i samspel med andra, våga uttrycka och förmedla sina känslor. Vi erbjuder barnen lockande och utmanande aktiviteter, miljöer och material där barnet enskilt och tillsammans i grupp kan utvecklas på sina egna villkor.

 

Gemenskap Vi lär tillsammans! Vi delar med oss av våra kunskaper, både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vi har ett nära samarbete i alla led barn-pedagog-vårdnadshavare. Vi utformar arbetssätt som främjar gemenskap och samarbete.

bottom of page