top of page

Verksamhetsidé’Vi erbjuder en utbildning med fokus på barns lärprocesser. Vårt pedagogiska förhållningssätt är att arbeta utforskande med barnen och se oss pedagoger som engagerade medskapare i lärandet.

Lek, omsorg och lärande sker i samspel med varandra och bildar tillsammans en helhet.

Förskolan erbjuder en pedagogisk miljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Förskolan har regelbundna utflykter i närmiljön. Barnen på Jämtöns Förskola ska mötas av en miljö med material som lockar och utmanar i lärandet.
bottom of page