top of page

LATEST NEWSMedlemskap erbjuds vårdnadshavare till barn som är eller väntas bli inskrivna i föreningens verksamhet. Medlemskap är ej ett krav för att få delta i verksamheten. Medlemskap erbjuds även andra personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, ex familjemedlemmar, mor/farföräldrar, bybor osv som vill vara med och bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Sökande som inte uppfyller angivna krav kan bli stödmedlem och dessa kan även vara juridiska personer, tex företag, föreningar eller personer som vill stötta ekonomiskt utan att ha rösträtt vid föreningsstämma.

För mer information eller för att bli medlem maila till info@vitadalensskola.seVi erbjuder en utbildning med fokus på elevernas lärprocesser. Vårt pedagogiska förhållningssätt är utforskande och utmanande, eleverna ska få prova, våga prova och vilja prova. Vi ser elever och pedagoger som medskapare. Kunskapsinhämtning utifrån läroplan sker i de pedagogiskt utformade klassrummen men också i naturen som ett klassrum för att befästa kunskaper, utforska samt röra på oss.


Vi samverkar med aktörer i Vitådalen och kan därför erbjuda våra elever lokalt förankrade aktiviteter under året.
bottom of page