Bli medlem i Vitådalens skola ekonomisk förening

 

Redan 2016 när Vitåskolan var nedläggningshotad så startades Vitådalens skola ekonomisk förening (VSEF) inför en friskoleansökan. Skolan i Vitå och förskolan i Jämtön är nu nedlagda av kommunen och VSEF har tagit saken i egna händer och lämnat in en ansökan om friförskola i Jämtön. Kommunen har godkänt (18/12-2019) att VSEF får starta en friförskola i Jämtön och en ansökan om friskola i Vitå är under produktion.

 

Förskoleverksamheten beräknas starta Maj 2020. Inför starten är det aktuellt att bjuda in alla som vill vara medlemmar och stötta vår verksamhet ekonomiskt, såväl fysiska som juridiska personer. Verksamheten får bidrag i form av barnpeng från kommunen men det behövs mer ”muskler” för att kunna göra vår verksamhet till den bästa tänkbara. Så nu gör vi det vi är bäst på i Vitådalen, samlar alla invånare och företag och samlar ihop pengarna som behövs. 


Medlemskap erbjuds vårdnadshavare till barn som är eller väntas bli inskrivna i föreningens verksamhet. Medlemskap är dock ej ett krav för att få delta i verksamheten. Sökande som inte uppfyller angivna krav kan bli stödmedlem och dessa kan även vara juridiska personer. 

Mer information samt kostnad per andel står i stadgarna vilka ni hittar länkat nedan i ansökningsformuläret, "Visa stadgar". 

Har ni några frågor så maila oss på info@vitadalensskola.se eller ring Anna Karlsson på 070-320 85 76. 

 


 

 

Ansök om medlemskap

Fyll i uppgifterna nedan för att registrera dig.