Värdegrund och ledord

Trygghet 

I Jämtöns förskola ska barn, vårdnadshavare och personal känna trygghet och tilltro. Viarbetar efter Jämtöns likabehandlingsplan som är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Alla på Jämtöns förskola ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Vi utmanar barnen att prova på och undersöka omvärlden på ett lustfyllt sätt efter sina egna förmågor, intressen och behov. Att vara trygg handlar för oss om att någon ser mig, att jag tillåts undersöka, att någon tror på mig, att jag får den kärlek och omsorg jag behöver, att jag tillåts visa mina känslor. ”JA, jag kan!”

 

Glädje

Det ska vara roligt för barnen, vårdnadshavarna och personal att komma till förskolan. Vi är en mötesplats där grunden för ett livslångt lärande sker, där man kan skratta och vara glad i samspel med andra, våga uttrycka och förmedla sina känslor. Vi erbjuder barnen lockande och utmanande aktiviteter, miljöer och material där barnet enskilt och tillsammans i grupp kan utvecklas på sina egna villkor.

 

Gemenskap

Vi lär tillsammans! Vi delar med oss av våra kunskaper, både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vi har ett nära samarbete i alla led barn-pedagog-vårdnadshavare. Vi utformar arbetssätt som främjar gemenskap och samarbete.

 

Profession 

Pedagogerna på Jämtöns förskola är väl insatta i de styrdokument och riktlinjer som gäller för arbete i förskolan.