Värdegrund och ledord

Trygghet 

I Jämtöns förskola ska barn, vårdnadshavare och personal känna trygghet och tilltro. Alla på Jämtöns förskola ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Att vara trygg handlar för oss om att någon ser mig, att jag tillåts undersöka, att någon tror på mig, att jag får den kärlek och omsorg jag behöver, att jag tillåts visa mina känslor. ”JA, jag kan!”

 

Glädje

Det ska vara roligt för barnen, vårdnadshavarna och personal att komma till förskolan. Vi är en mötesplats där grunden för ett livslångt lärande sker, där man kan skratta och vara glad i samspel med andra, våga uttrycka och förmedla sina känslor.

 

Gemenskap

Vi lär tillsammans! Vi delar med oss av våra kunskaper, både barn, personal och vårdnadshavare. Vi utformar arbetssätt som främjar gemenskap och samarbete.

 

Profession 

Pedagogerna på Jämtöns förskola är väl insatta i de styrdokument och riktlinjer som gäller för arbete i förskolan.