top of page

VerksamhetsidéVi erbjuder en utbildning med fokus på elevernas lärprocesser. Vårt pedagogiska förhållningssätt är utforskande och utmanande, eleverna ska få prova, våga prova och vilja prova. Vi ser elever och pedagoger som medskapare. Kunskapsinhämtning utifrån läroplan sker i de pedagogiskt utformade klassrummen men också i naturen som ett klassrum för att befästa kunskaper, utforska samt röra på oss.


Vi samverkar med aktörer i Vitådalen och kan därför erbjuda våra elever lokalt förankrade aktiviteter under året.
bottom of page