Verksamhetsidé

Vi erbjuder en verksamhet med fokus på barns lärprocesser. Vårt pedagogiska förhållningssätt är att arbeta utforskande med barnen och se oss pedagoger som engagerade medskapare i lärandet. Lärande, omsorg och lek sker i samspel med varandra och bildar tillsammans en helhet.