Bli medlem i Vitådalens skola ekonomisk förening

 

 

Redan 2016 när Vitåskolan var nedläggningshotad så startades Vitådalens skola ekonomisk förening (VSEF) inför en friskoleansökan. Skolan i Vitå och förskolan i Jämtön är nu nedlagda av kommunen och VSEF har tagit saken i egna händer och lämnat in en ansökan om friförskola i Jämtön. Kommunen har godkänt (18/12-2019) att VSEF får starta en friförskola i Jämtön och en ansökan om friskola i Vitå är inskickad i januari 2020.

 

Förskoleverksamheten startar i Maj 2020. Inför starten är det aktuellt att bjuda in alla som vill vara medlemmar och stötta vår verksamhet ekonomiskt, såväl fysiska som juridiska personer. Verksamheten får bidrag i form av barnpeng från kommunen men det behövs mer ”muskler” för att kunna göra vår verksamhet till den bästa tänkbara.

Medlemskap erbjuds vårdnadshavare till barn som är eller väntas bli inskrivna i föreningens verksamhet. Medlemskap är ej ett krav för att få delta i verksamheten. Medlemskap erbjuds även andra personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, ex familjemedlemmar, mor/farföräldrar, bybor osv som vill vara med och bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Sökande som inte uppfyller angivna krav kan bli stödmedlem och dessa kan även vara juridiska personer, tex företag, föreningar eller personer som vill stötta ekonomiskt utan att ha rösträtt vid föreningsstämma.

För mer information eller för att bli medlem maila till info@vitadalensskola.se