top of page
brevpapper

Bil medlam

Vitådalens skola ekonomisk förening

Bli medlem i Vitådalens skola ekonomisk förening

Medlemskap erbjuds vårdnadshavare till barn som är eller väntas bli inskrivna i föreningens verksamhet. Medlemskap är ej ett krav för att få delta i verksamheten. Medlemskap erbjuds även andra personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, ex familjemedlemmar, mor/farföräldrar, bybor osv som vill vara med och bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Sökande som inte uppfyller angivna krav kan bli stödmedlem och dessa kan även vara juridiska personer, tex företag, föreningar eller personer som vill stötta ekonomiskt utan att ha rösträtt vid föreningsstämma.

För mer information eller för att bli medlem maila till info@vitadalensskola.se

bottom of page