top of page
Treetop Snow

Om oss

Vitådalens skola ekonomisk förening

Redan 2016 när Vitåskolan var nedläggningshotad så startades Vitådalens skola ekonomisk förening (VSEF) inför en friskoleansökan. Skolan i Vitå och förskolan i Jämtön är nu nedlagda av kommunen och VSEF har tagit saken i egna händer och lämnat in en ansökan om friförskola i Jämtön. Kommunen har godkänt (18/12-2019) att VSEF får starta en friförskola i Jämtön och en ansökan om friskola i Vitå är inskickad i januari 2020.
 
Förskoleverksamheten startar i Maj 2020. Inför starten är det aktuellt att bjuda in alla som vill vara medlemmar och stötta vår verksamhet ekonomiskt, såväl fysiska som juridiska personer. Verksamheten får bidrag i form av barnpeng från kommunen men det behövs mer ”muskler” för att kunna göra vår verksamhet till den bästa tänkbara.
bottom of page