top of page

GDPR

Personuppgiftspolicy/Integritetspolicy

Ansvarig för hur personuppgifter behandlas och har ansvar för behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)


Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator, inklusive IP-address, geografisk plats, webblärsartyp och -version samt operativsystem;

 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigerings vägar;

 • information som du anger när du skicka meddelande eller kontakta oss på vår hemsida,Till exempel på personuppgifter är: ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt personnummer, ditt id-kortnummer, ditt telefonnummer, din IP-adress när du surfar på nätet,ett foto av dig.

 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet;

 • att anpassa vår hemsida åt dig;

 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

 • att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;

 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;

 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

 • att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt

 • annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

 • Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 • Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:

 • personuppgiftstyp kommer att raderas

 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Vad är Kakor (Cookies)

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

 • Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

 • De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

 • i Chrome kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 • Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

 • i Chrome kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

 • Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

 • I Microsoft Edge Klicka på de tre prickarna längst upp till höger.”Klicka på Inställningar” Klicka på alternativet” Välj vad du vill radera under” Radera” webbdata. De alternativ som ska vara markerade är: Webbhistorik/Cookies/Sparad webbplatsdata/Cachade bilder och filer”Klicka på Radera.” Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen,


bottom of page