top of page
brevpapper

Klagomål

Jämtöns Förskola

Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Hur går jag till väga?

Har du klagomål på utbildningen så vänd dig i första hand till pedagogerna på ditt barns avdelning. Om ni inte kan lösa problemet och du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål till förskolechefen. Skriv ditt klagomål i rutan nedan.

 

Hur lång tid tar det att få svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla skriftliga klagomål utreds, dokumenteras och följs upp. Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Hör av dig

bottom of page