top of page

Värdegrund och ledordTrygghet Elever, vårdnadshavare och all personal på skolan ska känna trygghet i alla delar av skolans verksamhet. Vi utgår från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling som även ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Alla elever på Vitådalens skola ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Eleverna ska utmanas att prova på nya saker och att undersöka världen på ett lustfyllt sätt utifrån sina egna förmågor, intressen och behov. Eleverna ska känna att- JA! Jag kan!

 


Glädje Skolan och fritidshemmet ska vara en mötesplats där grunden för livslångt lärande sker, där man kan skratta och i samspel med andra våga uttrycka och förmedla sina känslor. Varje elev ska ges möjlighet att både enskilt och i grupp få utvecklas till att ta egna initiativ, vara nyfikna och modiga
 Gemenskap

Vi lär tillsammans, både elever och vuxna. Vi önskar ett nära samarbete skola, fritidshem, vårdnadshavare samt andra aktörer i hela Vitådalen. Allt för elevernas möjlighet till utveckling i alla sammanhang.
bottom of page