top of page

LATEST NEWS


På Jämtöns förskola erbjuds pedagogisk omsorg för barn mellan 6–12 år.

Pedagogisk omsorg ingår inte i skolväsendet och styrs, till skillnad från förskolan och

fritidshemmet, inte av någon läroplan. Läroplanen ska dock vara vägledande för

verksamheten.

Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande. Personal kan ha utbildning,behövs ej högskolenivå, eller ha erfarenhet av arbete med barn. I nuläget samarbetar Jämtöns pedagogiska omsorg med fritidshemmet på Vitådalens skola. Det betyder att de som går i pedagogisk omsorg är några eftermiddagar i veckan på

fritidshemmet på skolan och då ges möjlighet att ta del av den läroplansgrundade utbildning

som sker på fritidshemmet.bottom of page