top of page

LATEST NEWS


På Jämtöns förskola erbjuds pedagogisk omsorg för barn mellan 6–12 år.

Pedagogisk omsorg ingår inte i skolväsendet och styrs, till skillnad från förskolan och

fritidshemmet, inte av någon läroplan. Läroplanen ska dock vara vägledande för

verksamheten.

Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande. Personal kan ha utbildning,behövs ej högskolenivå, eller ha erfarenhet av arbete med barn. I nuläget samarbetar Jämtöns pedagogiska omsorg med fritidshemmet på Vitådalens skola. Det betyder att de som går i pedagogisk omsorg är några eftermiddagar i veckan på

fritidshemmet på skolan och då ges möjlighet att ta del av den läroplansgrundade utbildning

som sker på fritidshemmet.Redan 2016 när Vitåskolan var nedläggningshotad så startades Vitådalens skola ekonomisk förening (VSEF) inför en friskoleansökan. Skolan i Vitå och förskolan i Jämtön är nu nedlagda av kommunen och VSEF har tagit saken i egna händer och lämnat in en ansökan om friförskola i Jämtön. Kommunen har godkänt (18/12-2019) att VSEF får starta en friförskola i Jämtön och en ansökan om friskola i Vitå är inskickad i januari 2020.

Förskoleverksamheten startar i Maj 2020. Inför starten är det aktuellt att bjuda in alla som vill vara medlemmar och stötta vår verksamhet ekonomiskt, såväl fysiska som juridiska personer. Verksamheten får bidrag i form av barnpeng från kommunen men det behövs mer ”muskler” för att kunna göra vår verksamhet till den bästa tänkbara.

bottom of page