top of page

ProfilVitådalens skola ligger vackert beläget i byn Vitå i Vitådalen, Luleå Kommun. Närhet till naturen inbjuder till utflykter och utevistelse. Under vintern kan eleverna åka skridskor på hockeyplanen och längdskidor på det uppdragna skidspåret, allt precis utanför skolans ytterdörrar. Att använda naturen som ett klassrum och bedriva undervisning utomhus, både i ordinarie skolämnen som i friluftsliv är en viktig del i skolans profil. Detta gäller både skol- som fritidshemsverksamhet. Skolan ska också bedriva ett aktivt arbete för att på olika sätt utveckla alla elevers entreprenöriella förmågor.bottom of page